Giỏ hàng

Chính Sách Bảo Mật Thông Tin

Chính Sách Bảo Mật Thông Tin

Cảm ơn bạn đã truy cập vào trang website truebeauty.vn được vận hành bởi CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU KỲ PHONG. Chúng tôi tôn trọng và cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của bạn. Xin vui lòng đọc bản Chính sách bảo mật thông tin khách hàng dưới đây để hiểu hơn những cam kết mà chúng tôi thực hiện nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người truy cập.

  1. A) MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI THU THẬP THÔNG TIN CỦA KHÁCH HÀNG

Khách hàng sẽ được yêu cầu điền đầy đủ các thông tin theo các trường thông tin theo mẫu có sẵn trên Website trusens.vn bao gồm: Họ và tên, email, địa chỉ, điện thoại liên lạc. Thông tin này được yêu cầu để đặt và hoàn tất việc đặt hàng online của Khách hàng (bao gồm gửi email xác nhận đặt hàng đến Khách hàng).

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU KỲ PHONG thu thập và sử dụng thông tin cá nhân với mục đích phù hợp và hoàn toàn tuân thủ “chính sách bảo mật thông tin” này. Không tiết lộ cho bên thứ ba không liên quan khi không có sự đồng ý của quý khách hàng. Ngoại trừ một số trường hợp cần thiết như: Khi có yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền, trong trường hợp bắt buộc hoặc cần thiết phải cung cấp những thông tin này.

  1. B) PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN 

Các thông tin cá nhân được khách hàng cung cấp có thể dùng vào các mục đích sau:

– Cung cấp hàng hóa, chăm sóc khách hàng hay thực hiện những giao dịch mà khách hàng yêu cầu.

– Gửi thông tin đến khách hàng.

– Nâng cao mối liên kết và tương tác với khách hàng

  1. C) THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN CÁ NHÂN

Các thông tin của Quý khách hàng sẽ được lưu trữ trong hệ thống nội bộ của công ty chúng tôi cho đến khi Quý khách có yêu cầu hủy bỏ các thông tin đã cung cấp.

  1. D) NHỮNG NGƯỜI HOẶC TỔ CHỨC CÓ THỂ ĐƯỢC TIẾP CẬN VỚI THÔNG TIN ĐÓ

Khách hàng đồng ý rằng, trong trường hợp cần thiết, các cơ quan/tổ chức/cá nhân sau có quyền được tiếp cận và thu thập các thông tin cá nhân của mình, bao gồm:

– Ban quản trị

– Bên thứ ba có dịch vụ tích hợp với Website truebeauty.com.vn

– Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp có yêu cầu theo quy định tại quy chế hoạt động

– Cố vấn tài chính, pháp lý và Công ty kiểm toán

– Bên khiếu nại chứng minh được hành vi vi phạm của khách hàng

– Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Đ) ĐỊA CHỈ CỦA ĐƠN VỊ THU THẬP VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN CÁ NHÂN 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU KỲ PHONG

Người đại diện: Phạm Thị Ngọc Hiền

Số Đăng ký kinh doanh (MST): 0306022096 .Cấp lần đầu tiên vào ngày 11/09/2008

Nơi cấp: Sở Kế hoạch & Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh  

Qúy khách hàng mua, sử dụng sản phẩm do website trusens.vn của CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU KỲ PHONG cung cấp nếu có yêu cầu muốn chỉnh sửa, thay đổi, xóa bỏ thông tin và các yêu cầu khác, khách hàng có thể gọi điện thoại, email hoặc đến trụ sở của chúng tôi theo các thông tin liên hệ sau:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU KỲ PHONG

Người đại diện: Phạm Thị Ngọc Hiền

Số Đăng ký kinh doanh (MST): 0306022096 .Cấp lần đầu tiên vào ngày 11/09/2008

Nơi cấp: Sở Kế hoạch & Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

Khi tiếp nhận thông tin của quý khách hàng bộ phận quản lý và chăm sóc khách hàng sẽ trực tiếp chỉnh sửa các yêu cầu này cho quý khách trong vòng 24 giờ.

  1. F) CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG 

Chúng tôi cam kết sẽ bảo mật các thông tin cá nhân của khách hàng, sẽ nỗ lực hết sức và sử dụng các biện pháp thích hợp để các thông tin mà khách hàng cung cấp cho chúng tôi trong quá trình sử dụng website sebamed.com.vn của CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU KỲ PHONG được bảo mật.

Thông tin cá nhân của thành viên trên trusens.vn được CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU KỲ PHONG cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU KỲ PHONG. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Ban quản lý CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU KỲ PHONG yêu cầu các cá nhân khi đăng ký tài khoản / mua hàng là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số điện thoại, ….và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Website sebamed.com.vn của CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU KỲ PHONG cam kết sử dụng thông tin đúng với mục đích đã thông báo với khách hàng.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU KỲ PHONG sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa (nếu có) tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU KỲ PHONG. Và nhiều biện pháp nghiệp vụ, kỹ thuật có liên quan để đảm bảo tốt nhất việc bảo mật thông tin khách hàng.

  1. G) CƠ CHẾ TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC THÔNG TIN CỦA KHÁCH HÀNG

Khi phát hiện thông tin cá nhân của mình bị sử dụng sai mục đích hoặc vi phạm, khách hàng vui lòng gửi email khiếu nại đến email sebamed.kyphongpharma@gmail.com hoặc gọi điện thoại tới số 0905223817 để khiếu nại và cung cấp chứng cứ liên quan tới vụ việc cho Ban quản trị. Ban quản trị cam kết sẽ phản hồi ngay lập tức hoặc muộn nhất là trong vòng 24 (hai mươi tư) giờ làm việc kể từ thời điểm nhận được khiếu nại.